Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van KIVH. Onder content vallen in ieder geval teksten, illustraties, afbeeldingen, foto’s, video’s, inclusief alle content van de opleidingen, met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht ongeacht waar ze door KIVH worden geplaatst.

Wilt u content overnemen of (aangepast) gebruiken, bijvoorbeeld voor studieopdrachten, een blog of social media post, dan is vooraf schriftelijke toestemming nodig. E-mailen hiervoor kan naar info.kivh.nl.

Let op bronvermelding is altijd verplicht: www.kivh.nl