overzicht artikelen

Is melk goed voor elk? Hoe zit het met acne? 

Auteur: Liza Koppen

Volgens verschillende onderzoeken worden associaties gevonden tussen het westerse voedingspatroon en acne. Het westerse voedingspatroon bevat vaak veel suiker, vet, vlees en weinig groente en fruit (wat eet nederland, z.d.). Zuivelfabrikanten suggereren dat melk ‘de basis is waar ons lichaam op draait’, maar is melk wel goed voor elk? Wat is de relatie tussen zuivel en acne? Dit artikel is gebaseerd op een observationele studie waarin wordt gekeken naar de zuivelinname bij vrouwen met acne vulgaris.

Melkinname en de relatie met acne

Het beschreven onderzoek is gedaan onder vrouwelijke verpleegkundigen met  leeftijden van 25 tot 42 jaar. Het onderzoek is onderdeel van een grotere studie naar de relatie tussen leefstijl en ziekten, dit  cohort onderzoekt de relatie tussen acne en melk. De onderzoekers stellen dat melk een positieve associatie heeft met acne.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Alle onderzochte vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld waarbij gevraagd werd naar de inname van melk toen ze 13 tot 18 jaar oud waren. Deze inname is geclassificeerd in hoeveelheid per week/dag (van 1 keer of minder per week tot 4 keer of meer per dag). In het onderzoek zijn verschillende vormen van melk meegenomen, zoals magere en volle melk, maar ook o.a. hüttenkäse, kaas en yoghurt. Vervolgens is een overzicht gemaakt van alle risicofactoren en de mate van acne vastgesteld.

Wat waren de resultaten?

Het onderzoek biedt drie opvallende resultaten. Allereerst viel op dat acne vaker voorkwam bij vrouwen die méér melk dronken in de tienerjaren. 376 van de 6280 (6%) vrouwen die 1 keer of minder per week melk dronken gaven aan ernstige acne (gehad) te hebben, 318 van de 4544 (7%) vrouwen die 5 of 6 keer per week melk dronken gaven dit aan en 1566 van de 19582 (8%)  vrouwen die 2 of meer keer per dag melk dronken. 

Daarnaast bleek dat magere melk de sterkste associatie heeft met acne. Mogelijk is dit omdat in het proces om magere melk te maken mannelijke hormonen worden toegevoegd om de structuur van volle melk te bewaren. De onderzoekers speculeren dat de hormoonbalans van magere melk dusdanig is aangepast dat het acne kan verergeren.

Als derde bleek dat ook andere vormen van zuivel, denk aan chocolade, kaas, hüttenkäse en yoghurt, een positieve associatie hebben met acne. De hypothese van de onderzoekers is dat de hormonen die melk bevat (androgenen, progesteron en oestrogenen) invloed hebben op acne.

Meer weten over voeding en de huid? Dan verwijzen we je naar de opleidingen.

Naar opleidingen

Meer onderzoek is nodig

De onderzoekers benoemen meerdere vergelijkbare studies waarbij bijv. chocolade zonder melk géén effect leek te hebben op acne. Daarnaast is ook de inname van producten met een hoge glycemische lading en –index meegenomen in het onderzoek, wil je meer weten over het effect van GI/GL op acne? Lees dan de vorige blog. 

Hoewel dit een grootschalige studie is, moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo is er geen causaal verband aangetoond en zijn de resultaten niet direct te generaliseren naar mannen.  Ook heeft het onderzoek de beperking dat gevraagd is naar ‘gediagnosticeerde’ acne, dus mensen die nooit bij een huisarts zijn geweest voor acne zijn mogelijk niet meegenomen in het onderzoek. Er zijn meer grootschalige observationele studies gedaan die deze resultaten bevestigen, maar tot op heden zijn er nog geen interventiestudies gedaan naar de zuivelinname en acne. Dit die tijd kunnen er geen harde conclusies worden getrokken over de relatie tussen zuivel en acne.

Is melk goed voor elk?

Concluderend kan gezegd worden dat de onderzoekers een relatie hebben gevonden tussen melk en acne. Wat opvalt is dat meer melk-inname leidt tot meer acne, waarbij magere melk het grootste effect lijkt te hebben. Mogelijk komt dit door de toevoeging van hormonen tijdens het verwerkingsproces. Ieder type melkproduct lijkt effect te hebben op acne, dus ook o.a. kaas en chocolade. Echter, studies spreken elkaar tegen. Eén studie is niet voldoende om mensen met acne te adviseren alle vormen van zuivel te laten staan vanwege het risico op acne. Wel kan hier in de praktijk rekening mee worden gehouden. Reageer je op zuivel? Probeer de inname van zuivel dan te vervangen door een volwaardig alternatief. In zuivel zitten namelijk ook heel belangrijke nutriënten, zoals eiwitten, calcium en B vitamines. Gelukkig zitten deze nutriënten ook in vlees, groente, fruit, brood en graanproducten. Krijg je daar niet voldoende van binnen, dan kun je een supplement nemen als aanvulling op de voeding. Meer weten over voeding en de relatie met acne? Volg dan de opleiding ‘Voeding, suppletie en acne’.

Referentielijst:
Adebamowo, C. A., Spiegelman, D., Danby, W., Frazier, A. L., Willet, W. C., & Holmes, M. D. (2005). High school dietary dairy intake and teenage acne. American Academy of Dermatology, 25, 207-214. Doi: 10.1016/j.jaad.2004.08.007

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (z.d.). Voedselconsumptiepeiling 2012-2016. Geraadpleegd op 1 juni 2021, van https://www.wateetnederland.nl/Conclusies-